• Karl Marx, Friedrich Nietzsche a Sigmund Freud změnili obraz moderního světa. Dohromady přetvořili představu o světové ekonomice, zpochybnili samotné základy morálky a společnosti a odhalili fungování lidské mysli.

  01 marx

  02 freud

  03 nietzche

  (765)

  Share This:

  Free MP3 download