Loading...
Loading...  • Léky potřebné pro chemoterapii nejsou v Rumunsku dostupné zdarma, jak vyžaduje zákon, ani se nedají sehnat v lékárnách. Aby problém vyřešili, musejí se ti, kteří mají peníze, uchýlit do lékáren v zahraničí. Ti méně šťastní jsou pak nuceni léčbu často odložit, nikdy s ní nezačít, nebo ji případně podstoupit neúplnou. Řadě pacientů snažících se tím či oním způsobem dostat k lékům pomáhá skutečná Síť lidí, kteří medikamenty nakupují v zahraničí a posílají je do Rumunska prostřednictvím přátel, známých či zasvěcených turistů. Členové Sítě z těchto „obchodů“ nemají žádný zisk. Dokumentární film sleduje putování léků z jedné z nejstarších lékáren ve Vídni až k pacientovi v Rumunsku.

    (166)

    Share This:    DJ's MEGAMIXES

    Loading...