Loading...
Loading...  • Tento dokument z produkce HBO zkoumá aspekty islámského terorismu, který vzešel z domácího amerického prostředí – akce plánované nebo spáchané americkými občany či legálně zde žijícími usedlíky, inspirované idejemi radikálního islámu. Film tuto problematiku nahlíží jak z perspektivy vládních pracovníků, jejichž úkolem je odhalovat a předcházet takovýmto činům, tak prostřednictvím zkušeností americké muslimské komunity.

    (3658)

    Share This:    DJ's MEGAMIXES

    Loading...