Loading...
Loading...  • Georgijské poradní kameny (anglicky Georgia Guidestones, česky též Americké Stonehenge, ale tento název není jednoznačný) je velký žulový monument, který se nachází na kopci v regionu Elberg County ve státě Georgia ve Spojených státech amerických. Do velkých kamenů, které jsou šest metrů vysoké, je v osmi současných jazycích vytesán text, nazývaný „desatero přikázání“ nebo „deset zásad“, popř. stručně „poselství“. Je zde také text vytesaný ve čtyřech starých jazycích (babylonština, starořečtina, sanskrt a egyptské hieroglyfy).

    (4094)

    Share This:    DJ's MEGAMIXES

    Loading...