Loading...
Loading... • Židé – Dějiny jednoho národa

  Více než tisíc let bylo Španělsko vlastí mnoha Židů. Dokud katolická Veličenstva nezačala pronásledovat jinověrce. V roce 1492 mají Židé na vybranou: křest, nebo exil. Většina zůstane věrná své víře. Opustí zemi. Vydávají se na cestu z veliké minulosti do nejisté budoucnosti. Bezpečným útočištěm jsou Antverpy, největší přístav Evropy – i pro Doňu Grácii Mendesovou. To je Židovka, která byla nuceně pokřtěna, modlit se musí potají, navenek je křesťanka. Její skutečné vyznání se nesmí dozvědět ani sestra Brianda, která je skutečně věříci křesťanka. Doňa Grácia zdědila po muži vlivné bankovní a obchodní impérium, má kontakt s celou Evropou. Ale před katolickou inkvizicí si není jistý nikdo…

  (1495)

  Share This:  DJ's MEGAMIXES

  Loading...