• Z cest prezidenta V. Havla do USA, Kanady, Anglie, Francie, Islandu a Jeruzaléma (setkání s dalajlámou).

    (1611)

    Share This:
    DJ's MEGAMIXES