Loading...
Loading...



  • Za využití propracovaných rekonstrukcí, fascinující počítačové grafiky a dříve neviděných archivních záběrů zkoumá tento dokument atentát na Františka Ferdinanda arcivévodu Rakouského v Sarajevu v roce 1914, jak k němu došlo a jak Rakousko-Uhersko využilo tuto událost k zahájení války proti Srbsku. Film zkoumá, jak tento regionální konflikt zapříčinil, že mocnosti středu a státy Trojdohody vstoupily do 1. sv. války – tehdy největší války v historii – se 17 milióny zabitých vojáků a civilistů a s více než 20 milióny raněnými.

    (460)

    Share This:



    DJ's MEGAMIXES

    Loading...