Loading...
Loading...

Prezident Roosevelt vyhlašuje válku Japonsku. Navzdory odhodlanému odporu nejsou síly Spojenců s to zpomalit zběsilý postup japonské armády jihovýchodní Asií.
Nad Stalingradem vlaje hákový kříž.

(229)

Share This:DJ's MEGAMIXES

Loading...