Rok 1968 otriasol svetom. Mladá generácia stála na čele protestov proti spoločnosti, ktorú považovala za koloniálnu, autoritársku a moralistickú. Snahy o politickú a kultúrnu revolúciu sa simultánne objavili v mnohých krajinách a stretli sa s odporom konzervatívnych síl v spoločnosti. Na mnohých miestach boli krvavo potlačené. Čo ostalo z ich ideálov po viac ako päťdesiatich rokoch?

1

2

(829)

Share This:

Free MP3 download